Discover

Topics

innogy innosvět

innogy innosvět APK

innogy innosvět APK

2.2.9 Freeinnogy Energie, s.r.o. ⇣ Download APK (54.07 MB)

Energy control application for innogy customers and non-customers.

What's innogy innosvět APK?

innogy innosvět is a app for Android, It's developed by innogy Energie, s.r.o. author.
First released on google play in 4 years ago and latest version released in 3 days ago.
This app has 132K download times on Google play and rated as 4.75 stars with 4,496 rated times.
This product is an app in Tools category. More infomartion of innogy innosvět on google play
innosvět je bezplatná mobilní aplikace vyvinutá společností innogy, která umožňuje mít energie pod kontrolou kdykoliv a odkudkoliv.
Do verze 2.0 jsme zapracovali podněty uživatelů původní aplikace.
Každý zákazník innogy díky aplikaci innosvět získá okamžitě přehled o svých platbách, možnost měnit výši záloh online i využít platební bránu pro uhrazení případné upomínky.
V aplikaci vždy vidí i předpokládaný přeplatek nebo nedoplatek, a tak nedojde k nečekanému překvapení ve vyúčtování. Je třeba jen průběžně zadávat do innosvěta stav z plynoměru či elektroměru.
Zákazníci, kteří od innogy odebírají zemní plyn, mají navíc možnost si data z plynoměru přenášet do aplikace automaticky a to pomocí chytrého senzoru spotřeby.
innosvět je mobilní aplikace i webový portál. Do innosvěta je jednotné přihlášení pomocí innogy účtu. Pro bezpečí dat si po prvním přihlášení každý uživatel zvolí způsob dalšího přihlašování (PIN, otisk prstu, znak), které je možné kdykoliv změnit.
Uživatelé, kteří nejsou zákazníky innogy mohou aplikaci innosvět využívat v omezené míře také, slouží jim jako praktický záznamník spotřeby energií.
↓ Read more