Discover

Topics

Hoc tu vung Tieng Nhat iKotoba

Hoc tu vung Tieng Nhat iKotoba APK

Hoc tu vung Tieng Nhat iKotoba APK

1.6 FreeLudo.Studio ⇣ Download APK (57.18 MB)

Ung dung hoc tu vung tieng Nhat tu giao trinh Minna No Nihongo, Soumatome.

What's Hoc tu vung Tieng Nhat iKotoba APK?

Hoc tu vung Tieng Nhat iKotoba is a app for Android, It's developed by Ludo.Studio author.
First released on google play in 3 years ago and latest version released in 3 years ago.
This app has 32.5K download times on Google play
This product is an app in Education category. More infomartion of Hoc tu vung Tieng Nhat iKotoba on google play
iKotoba tổng hợp tất cả từ vựng từ giáo trình Minna No Nihongo và Soumatome và được chia làm 4 cấp độ N5 N4 N3 N2.

Mỗi cấp độ được chia làm các bài học khác nhau với số lượng từ phù hợp để tiện cho việc học hơn.

Mỗi từ vựng sẽ được hiển thị cùng với Kanji, nghĩa Hán việt của Kanji, Hiragana, Romaji và nghĩa tiẠng Việt. Người dùng có thể tuỳ chỉnh không hiển thị Romaji ở màn hình cài đặt. Ứng dụng cho phép người dùng phát âm thanh từ vựng hoặc phát từ động tất cả từ vựng trong bài học.

Người dùng có thể đánh dấu lại từ vựng để xem lại trong mỗi bài học hoặc xem lại ở màn hình Từ vựng đánh dấu. Ứng dụng còn hỗ trợ tạo chủ đề để đánh dấu những từ vựng đó thuộc chủ đề mình mong muốn để tiện cho việc học hơn.

Ngoài ra, những từ vựng đã thuộc, người dùng có thể đánh dấu tick đã thuộc để đánh làm mờ đi trong bài học và sắp xẠp về sau cùng trong Flashcard.

Ứng dụng cung cấp các phương pháp học từ vựng bằng việc luyện tập:
- Nghe chọn.
- Flashcard.
- Trắc nghiệm.
- Sắp xẠp.
Các phương pháp luyện tập được lựa chọn ở trong mỗi bài học, trong phần từ vựng đánh dấu hoặc từ vựng hay quên. Ngoài ra, có thể kẠt hợp các bài học để lựa chọn luyện tập.Người dùng có thể giới hạn số lượng từ vựng để sử dụng luyện tập bằng các phương pháp trên trong màn hình cài đặt.

Người dùng có thể tuỳ chỉnh cài đặt cho phần luyện tập như tự phát âm thanh từ vựng khi chọn đáp án hoặc lật Flashcard. Ngoài ra, khi chọn sai đáp án trong phần Nghe chọn và Trắc nghiệm, ứng dụng sẽ lưu lại những từ vựng đó ở phần Từ vựng hay quên cho đẠn khi bạn trả lời đúng từ vựng đó. Màn hình từ vựng hay quên sẽ tự động sắp xẠp từ vựng theo số lần bạn trả lời sai.

Mọi dữ liệu của iKotoba đều được lưu trữ offline 100% nên người dùng có thể sử dụng ứng dụng mà không cần kẠt nối Internet và hoàn toàn miễn phí.

Từ khoá của ứng dụng:

iKotoba, ikotoba, ứng dụng học tiẠng nhật, học từ vựng tiẠng Nhật, học từ vựng, học kanji, luyện nghe, flashcard từ vựng, trắc nghiệm từ vựng, jlpt từ vựng, n5, n4, n3, n2, minna no nihong, soumatome.

iKotoba, ikotoba, ung dung hoc tieng nhat, hoc tu vung tieng Nhat, hoc tu vung, hoc kanji, luyen nghe, flashcard tu vung, trac nghiem tu vung, jlpt tu vung.

Học tiẠng nhật, học từ vựng tiẠng nhật, hoc tieng nhat, hoc tu vung tieng nhat.