Discover

Topics

Hoá đơn điện tử EasyInvoice

Hoá đơn điện tử EasyInvoice APK

Hoá đơn điện tử EasyInvoice APK

2.3.8 FreeSoftdreams ⇣ Download APK (16.16 MB)

EasyInvoice electronic invoice software

What's Hoá đơn điện tử EasyInvoice APK?

Hoá đơn điện tử EasyInvoice is a app for Android, It's developed by Softdreams author.
First released on google play in 1 year ago and latest version released in 1 week ago.
This app has 3.7K download times on Google play
This product is an app in Business category. More infomartion of Hoá đơn điện tử EasyInvoice on google play
EasyInvoice là ứng dụng được phát triển bởi Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams.


EasyInvoice cung cấp các tính năng về tạo lập, phát hành hoá đơn cho khách hàng sử dụng phần mềm hoá đơn điện tử tại trang easyinvoice.vn


Những điểm nổi bật:
1. Đáp ứng phát hành hóa đơn theo thông tư 78 và thông tư 32.
2. Phù hợp cho hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ theo đúng các quy định của nhà nước.
3. Tạo lập, phát hành hoá đơn nhanh chóng, dễ dàng.
4. Quản lý báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
5. Chia sẻ hóa đơn nhanh chóng, tiện lợi.
6. Và nhiều tính năng hữu ích khác