Discover

Topics

Hirakana - Practice japanese

Hirakana - Practice japanese version history

‹ General Info
123
Version 1.2
Updated 6 years ago
Version 2.1
Updated 2 years ago
Version 2.0.10
Updated 3 years ago
Version 2.5.10 (2 variants)
Updated 2 months ago
Changelog - Increases game performance to reduce hiccups during the gameplay
- Fixed kanjis wrongly shown
- Added purchase option to remove ads (in-app purchase)
- Added purchase option to increase time available during time attack game stages (in-app purchase)
Version 2.5.9 (2 variants)
Updated 6 months ago
Changelog 1. Now you can hear the pronunciation of kanas while practicing in Time Attack and Learning game modes. If you prefer, you can also listen
the pronunciation of each kana from the Hiragana/Katakana table whenever you want.
2. Added reading of kanji in Time Attack and Learning game modes
3. Added meaning of kanji in Time Attack and Learning game modes
Version 2.5.8 (2 variants)
Updated 7 months ago
Changelog 1. Now you can hear the pronunciation of kanas while practicing in Time Attack and Learning game modes. If you prefer, you can also listen
the pronunciation of each kana from the Hiragana/Katakana table whenever you want.
2. Added reading of kanji in Time Attack and Learning game modes
3. Added meaning of kanji in Time Attack and Learning game modes
Version 2.5.7
Updated 7 months ago
Changelog 1. Now you can hear the pronunciation of kanas while practicing in Time Attack and Learning game modes. If you prefer, you can also listen
the pronunciation of each kana from the Hiragana/Katakana table whenever you want.
2. Added reading of kanji in Time Attack and Learning game modes
3. Added meaning of kanji in Time Attack and Learning game modes
Version 2.2.25 (4 variants)
Updated 1 year ago
Changelog Bạn đã bao giờ ước mình có thể luyện bảng chữ cái tiẠng Nhật mà không bị áp lực thời gian chống lại bạn? Bây giờ bạn có thể! Trong phiên bản này, chúng tôi bổ sung "chẠ độ học" đã được chờ đợi từ lâu, nơi bạn có thể thực hành Higarana, Katakana và Kanji mà không cần lo lắng về thời gian. Bạn có thích nó không? Hãy dùng thử và cho chúng tôi biẠt suy nghĩ của bạn!
Sửa lỗi di chuyển tiẠn trình trong trò chơi sang chẠ độ trò chơi tấn công thời gian.
Version 2.2.18
Updated 1 year ago
Changelog - Aggiunti i tavoli Hiragana e Katakana
Version 2.2.17
Updated 1 year ago
Changelog - Aggiunti i tavoli Hiragana e Katakana
123