Discover

Topics

Hidayat KG

Hidayat KG APK

Hidayat KG APK

1.309 FreeBakyt Itigulov ⇣ Download APK (8.78 MB)

Hidayat - жашоо максаты!

What's Hidayat KG APK?

Hidayat KG is a app for Android, It's developed by Bakyt Itigulov author.
First released on google play in 6 years ago and latest version released in 6 months ago.
This app has 244K download times on Google play
This product is an app in Lifestyle category. More infomartion of Hidayat KG on google play
Hidayat KG тиркемесинде Кыргызстанда Ислам динине байланыштуу издегениңиздин баарын табасыз:
- Диний жаңылыктар
- Видео берүүлөр
- Аудио берүүлөр
- Устаз Чубак ажыдан суроо-жооРтор
- Кыргызстан боюнча намаз убактысы (Бишкек, Ош, Балыкчы, Баткен, Жалал-Абад, Исфана, Каракол, Кызыл-Кыя, Нарын, Талас, Чаек)
- Намаз окууну үйрөнүү
- Кыргызча куран
- Куран тафсири жана куран таркиби
- Хадистер
- Накыл сөздөр
- АдеР-ахлак
- Дубалар
- Мечиттер
- Халал кафе жана дүкөндөр

Адамга Аллах кана хидаят берет, башкача айтканда туура жолго багыттайт. Ал эми адамдар жөн гана буга себеРчи боло алышат. Хидаят KG тиркемеси да дал ушул максатта, адамдардын туура жолго келүүсүнө, жүрөктөрүнө ыйман толуусуна себеРчи болуу үчүн ачылды.