Discover

Topics

Giaohangtietkiem.vn - Nhanh&Rẻ

Giaohangtietkiem.vn - Nhanh&Rẻ APK

Giaohangtietkiem.vn - Nhanh&Rẻ APK

1.2.550 FreeCÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM ⇣ Download APK (71.56 MB)

Forwarding applications for online sales of Giaohangtietkiem.vn Shop

What's Giaohangtietkiem.vn - Nhanh&Rẻ APK?

Giaohangtietkiem.vn - Nhanh&Rẻ is a app for Android, It's developed by CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM author.
First released on google play in 5 years ago and latest version released in 3 days ago.
This app has 2M download times on Google play and rated as 3.21 stars with 17,928 rated times.
This product is an app in Business category. More infomartion of Giaohangtietkiem.vn - Nhanh&Rẻ on google play
Đây là ứng dụng giao nhận mới dành cho các Shop bán hàng online chuyển phát hàng hóa, phục vụ lấy - giao tại 63 tỉnh thành toàn quốc. Ứng dụng cho phép các Shop bán hàng online tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc đăng ký tài khoản, đăng nhập, kiểm tra trạng thái đơn hàng. Với app, Shop bán hàng online gửi yêu cầu thẳng cho vận hành Giaohangtietkiem để được hỗ trợ nhanh chóng. Mọi phát sinh trong quá trình giao hàng sẽ được thông báo tức thời cho Shop qua ứng dụng, tạo kẠt nối chặt chẽ và dễ dàng giữa Shop và vận hành.
↓ Read more