Discover

Topics

GHTK Pro - Dành cho shop B2C

GHTK Pro - Dành cho shop B2C version history

‹ General Info
Version 1.6
Updated 4 years ago
Changelog SỠa biểu đồ tổng quan
Version 1.5
Updated 4 years ago
Changelog CẠp nhẠt tà nh năng quản lý nhân viên. SỠa biểu đồ thống kê.
Version 1.516 (2 variants)
Updated 2 days ago
Changelog - sửa lỗi và cải thiện hiệu năng
- Thêm các loại phí khác trong chi tiẠt bill
- Thêm nợ tồn hiển thị trong màn ví
- Hiển thị thông tin khuyẠn mại khi rút tiền từ ví
Version 1.515 (2 variants)
Updated 4 days ago
Changelog - sửa lỗi và cải thiện hiệu năng
- Sửa chính sách hàng giá trị cao
- Cho phép cập nhật ảnh selfie màn kích hoạt ví
Version 1.514 (2 variants)
Updated 1 week ago
Changelog - sửa lỗi và cải thiện hiệu năng
- Thêm đăng đơn hàng nguyên hộp
- Sửa lỗi hiển thị chi tiẠt đơn hàng
Version 1.513 (3 variants)
Updated 1 week ago
Changelog - sửa lỗi và cải thiện hiệu năng
- Sửa lỗi xóa booking đơn xfast
Version 1.512 (3 variants)
Updated 1 week ago
Changelog - sửa lỗi và cải thiện hiệu năng
- sửa tab hiển thị vs tk Vận hành/kẠ toán
- thêm tiền rút về ví và thay đổi tổng tiền vào ví
- sửa lỗi chọn xfast ko khả dụng
- thêm log xfast
- gọi điện thoại với Cod trong màn hình chat
Version 1.510 (2 variants)
Updated 2 weeks ago
Changelog - sửa lỗi và cải thiện hiệu năng
- sửa giao diện kích hoạt ví
Version 1.509 (3 variants)
Updated 3 weeks ago
Changelog - sửa lỗi và cải thiện hiệu năng
- thông báo cập nhật phiên bản
- cập nhật logic giữ chỗ đơn xfast
- cập nhật xuất excel ví
- thêm bộ lọc tổng tiền về ví
- thêm cài đặt thông báo biẠn động số dư
Version 1.508 (2 variants)
Updated 3 weeks ago
Changelog - sửa lỗi và cải thiện hiệu năng
- Sửa phần coupon màn tạo đơn từ ightk
- Thêm đánh giá app
- Sửa giao diện màn tổng quan