Discover

Topics

Game Bắt cá(Ban Ca) - Bắn cá

Game Bắt cá(Ban Ca) - Bắn cá APK

Game Bắt cá(Ban Ca) - Bắn cá APK

1.0.1 Free麻匪 ⇣ Download APK (45.91 MB)

Ban Ca

What's Game Bắt cá(Ban Ca) - Bắn cá APK?

Game Bắt cá(Ban Ca) - Bắn cá is a app for Android, It's developed by 麻匪 author.
First released on google play in 3 months ago and latest version released in 1 month ago.
This app has 10 download times on Google play
This product is an app in Arcade category. More infomartion of Game Bắt cá(Ban Ca) - Bắn cá on google play
ThiẠt kẠ

Với khái niệm mới về trò chơi cá online, mở cửa mới của bốn khu vực cá lớn, ông chủ tòa Haihuang sẽ xuất hiện thường xuyên để quấy rầy to àn bộ thẠ giới dưới nước.

Có nhiều loại vỏ sò và kỹ năng mạnh, và số lượng lớn súng làm cho cầu thủ cảm thấy thú vị hơn trong quá trình câu cá.

Đặc trưng lớn nhất của trò chơi là sự bổ sung của hệ thống ném bom;

Trong lúc chơi, bạn có thể nhắp vào nút Giọng ở mặt trái dưới của màn hình bất cứ lúc nào để nhập đoạn, và mọi loại văn bản và cuộc đối thoại tức cười của bạn và những người dùng trực tuyẠn sẽ được chơi dưới hình như màn hình viên.[Đa phương pháp chơi]

*9733; bể năng lượng: cá bị bắt có thể được thưởng gấp đôi.

*9733; cuộc sống: tấn công và thu thập tất cả.

*9733; của tôi: thổi tung tất cả cá xung quanh.

*9733; sẠp golden Shark: Chia đôi phần thưởng cho một cú đánh.(kĩ năng lạnh)

*9733; gác máy: cá cũng có thể ngắt.

9733; màn hình cố định: giữ t ất cả cá ở hiện trường và đừng để cá lớn thoát ra.

Độ tốc độ khẩn cấp:

*9733; lock: cross other fish and trực tiẠp tấn công the khóa application.

*9733; French: spend 1 shell and phóng 7 shells to the taste of shoot.