Discover

Topics

G-Visitor: Visitor Management App

G-Visitor: Visitor Management App APK

G-Visitor: Visitor Management App APK

1.3.6 FreeGENERATIONONE ⇣ Download APK (16.38 MB)

Contact card exchange system: contact management: easy, fast, secure, upgrade security

What's G-Visitor: Visitor Management App APK?

G-Visitor: Visitor Management App is a app for Android, It's developed by GENERATIONONE author.
First released on google play in 2 years ago and latest version released in 3 weeks ago.
This app has 72 download times on Google play
This product is an app in Business category. More infomartion of G-Visitor: Visitor Management App on google play
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น G-Visitor สามารถเก็บข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับการแลกบัตร ง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอน ด้วยการถ่ายรูป พร้อมฟังก์ชั่นต่างๆ และการสรุปผลรายงาน ที่เข้าใจง่าย ทำให้การทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นเรื่องง่าย ยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่คุณ

ทำไมผู้ใช้งานจึงเลือกใช้งาน G-Visitor:
- ใช้งานง่ายด้วย 5 ขั้นตอน ทำให้พนักงานรักษาความปลอดภัย สามารถทำงานได้อย่าง
รวดเร็ว
- ด้วยการถ่ายรูป ทำให้สามารถ รองรับการใช้งานทุกประเภทบัตร ของผู้ติดต่อ
- เก็บข้อมูลบน Cloud ทำให้ข้อมูลไม่สูญหาย พร้อมทั้งสามารถดูรายงานผู้ติดต่อได้จากทุกที่ ทุกเวลา

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น G-Visitor ตอนนี้ พร้อมรับสิทธิ์พิเศษ 100 Point ทันทีที่ดาวน์โหลด

ติดต่อเราได้ที่:
- เว็บไซต์: https://g-visitor.com
- Line: @generationone

เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังทุกความเห็นและบริการของเราในการใช้งานแอปของคุณ หากคุณมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ส่งอีเมลมาที่ [email protected]