Discover

Topics

Fizyka rozwiązania zadań -demo

Fizyka rozwiązania zadań -demo APK

Fizyka rozwiązania zadań -demo APK

1.0 FreeaAndroid ⇣ Download APK (1.66 MB)

Physics solutions of tasks of high school available on your smartphone and tablet

What's Fizyka rozwiązania zadań -demo APK?

Fizyka rozwiązania zadań -demo is a app for Android, It's developed by aAndroid author.
First released on google play in 51 years ago and latest version released in 5 years ago.
This app has 6.7K download times on Google play and rated as 2.33 stars with 21 rated times.
This product is an app in Education category. More infomartion of Fizyka rozwiązania zadań -demo on google play
Aplikacja (w pełni darmowa) zawiera przykładowe rozwiązania zadań z podręczników i zbiorów zadań z gimnazjum. Jest zwiastunem cyklu rozwiązań zadań z fizyki z zakresu szkoły gimnazjalnej. Rozwiązania zadań zawierają wskazówki i odnośniki do praw przyrody wykorzystanych w danym rozwiązaniu.

Zadania są pogrupowane według rozdziałów oraz stron danego podręcznika. Ich treść jest przedstawiona w postaci krótkiego cytatu, stąd do pełnego zrozumienia treści zadania jest niezbędny podręcznik lub zbiór zadań danego wydawnictwa.

Aplikacja zawiera przykładowe rozwiązania zadań z poniższych działów fizyki:
- KLASA 1 (Świat Fizyki wyd. ZAMKOR) Rozdział 1.1: Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień
- KLASA 1 (Fizyka- podręcznik dla gimnazjum wyd. OPERON) Rozdział 3.3: Opis ruchu jednostajnego prostoliniowego
- KLASA 2 (Świat Fizyki wyd. ZAMKOR) Rozdział 5.5: Siła sprężystości- zadania i doświadczenia
- KLASA 2 (Fizyka- podręcznik dla gimnazjum wyd. OPERON) Rozdział 1.1: Praca mechaniczna
- KLASA 3 (Świat Fizyki wyd. ZAMKOR) Rozdział 12.2: Odbicie światła- zadania i doświadczenia
- KLASA 3 (Fizyka- podręcznik dla gimnazjum wyd. OPERON) Rozdział 1.1: Ruch drgający. Przemiany energii w ruchu drgającym
- Zbiór prostych zadań dla gimnazjum (Świat fizyki wyd. ZAMKOR) Rozdział 11: Zjawiska magnetyczne i fale elektromagnetyczne
- Fizyka- zbiór zadań dla gimnazjum (wyd. OPERON) Rozdział 7: Elektrostatyka

Aplikacja nie zawiera reklam.
↓ Read more