Discover

Topics

FABi PDA

FABi PDA APK

FABi PDA APK

3.8.2 FreeFABi ⇣ Download APK (9.80 MB)

Handheld devices make it easy for employees to order food!

What's FABi PDA APK?

FABi PDA is a app for Android, It's developed by FABi author.
First released on google play in 3 years ago and latest version released in 1 month ago.
This app has 13.5K download times on Google play
This product is an app in Business category. More infomartion of FABi PDA on google play
Dễ dàng sử dụng

Với thiẠt kẠ trực quan, thiẠt bị phần mềm order thông minh giúp nhân viên dễ dàng thao tác chỉ trong một vài lần sử dụng.

Đặt món nhanh chóng

Chỉ với vài thao tác đơn giản để đăng nhập phần mềm, nhà hàng có thể dùng bất kỳ thiẠt bị nào như điện thoại, máy tính bảng, máy bán hàng cầm tay là có thể order món.

Đồng bộ quy trình order món
Đồng bộ quy trình order khép kín tại nhà hàng/quán cafe, giữa các bộ phận nhân viên phục vụ - thu ngân - bar/bẠp một cách hệ thống thông quá thiẠt bị điện tử hiện đại.

Hạn chẠ tối đa tình trạng sai sót, nhầm lẫn đơn
Hệ thống phần mềm order được sắp xẠp rõ ràng, theo thứ tự, phân biệt rõ món được order theo từng bàn và có thể hiển thị ghi chú. Hạn chẠ tình trạng sai sót, nhầm lẫn đơn hàng.