Discover

Topics

ebazaar.mn

ebazaar.mn APK

ebazaar.mn APK

2.1.22 FreeSHOPPY LLC ⇣ Download APK (26.30 MB)

ebazaar - Mongolian B2B eCommerce Platform

What's ebazaar.mn APK?

ebazaar.mn is a app for Android, It's developed by SHOPPY LLC author.
First released on google play in 1 year ago and latest version released in 2 weeks ago.
This app has 790 download times on Google play
This product is an app in Shopping category. More infomartion of ebazaar.mn on google play
ebazaar онлайн захиалгын Рлатформ нь техник технологийн дэвшлийг ашиглан нийлүүлэгч байгууллага болон худалдаа эрхлэгчдийг холбож, талуудын ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх зорилготой бөгөөд худалдаа эрхлэгч таны өдөр тутмын гарын авлага болохоор ажиллаж байна.
ebazaar аРР-аар худалдан авалт хийх нь вэбээр нэвтрэн худалдан авалт хийхтэй яг адилхан байх бөгөөд таны ухаалаг утсанд зориулж бүхий л үйлдэл, тохиргоог хамгийн хялбар байхаар тооцон тохируулсан болохыг та мэдрэх болно.