Discover

Topics

Eatit

Eatit APK

Eatit APK

3.29.0 FreeEatit AB ⇣ Download APK (14.64 MB)

Eatit - Digital Dietitian Clinic. Meet our leg. dietitians online

What's Eatit APK?

Eatit is a app for Android, It's developed by Eatit AB author.
First released on google play in 52 years ago and latest version released in 5 days ago.
This app has 775 download times on Google play
This product is an app in Medical category. More infomartion of Eatit on google play
Hos Eatit träffar du Legitimerade dietister med erfarenhet av viktnedgång och som kan ge det stöd just du behöver för att uppnå dina hälsomål. Eatits framstående dietister är tillgängliga via videomöten för att göra det enklare för dig att få det stöd du behöver där du befinner dig.


Du som blir patient hos Eatit får tillgång till en behandlingsplan som grundar sig i KBT och nutritionsvetenskap och anpassas efter dina behov. Nå dina hälsomål på 12 veckor med din personliga dietist.


Efter din resa hos oss får du fortsatt kontakt kvartalsvist med din personliga dietist online där ni återkopplar om vad som hänt.


DIETISTVÅRD HOS EATIT

Du kan söka dietistvård hos Eatit utan remiss av läkare


TRYGGT OCH SÄKERT

Din trygghet är viktig för oss, därför så är alla våra behandlare legitimerade. Eatit är dessutom registrerad vårdgivare som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Hos Eatit krypteras all din data och behandlas enligt personuppgiftslagen och patientdatalagen.