Discover

Topics

Dualar və Zikirlər

Dualar və Zikirlər APK

Dualar və Zikirlər APK

1.3 FreeByGajiyev ⇣ Download APK (31.73 MB)

Prayers və Zikirlər With the daily prayers of the month of Ramadan

What's Dualar və Zikirlər APK?

Dualar və Zikirlər is a app for Android, It's developed by ByGajiyev author.
First released on google play in 1 year ago and latest version released in 3 months ago.
This app has 8.9K download times on Google play
This product is an app in Education category. More infomartion of Dualar və Zikirlər on google play
Dualar və Zikrlər tədbiqinidə 100 dən artıq dua və zikrlər toplanmışdır

Tədbiq tam olaraq internetsiz çalışır və Tədbiqdə Dualar Ərəb dilində, Dualar oxunuşu və Azərbaycan dilində tərcümələri ilə verilmişdir

Tədbiqdə aşağıdakı dualar yer almaqdadır

- Qurani Kərimdən Ayətul Kursi (Ayətəl kursi)
- İmam Məhdi Sahibəz-Zəmanın (ә.f) qeybdә olduğu zamanda oxunan dua Fərəc duası
- Mucir duası
- Həzrət Əli -nin Kumeyl duası
- Əşarət duası
- Təvəssül duası
- Aşura Ziyarəti
- Süfrə duası
- Ramazan ayı boyunca Gündəlik dualar və İftar duası
- Qorxu duası
- Ruzu duası (Ruzi duası)
- Bədnəzər duası
- Şəfa duaları
və Namazdan sonra oxunan Zikrlər olmaqla 100dən artı dua və zikr sizin üçün
Duanın lüğəti mənası - çağırmaq deməkdir. Amma müsəlmanların istilahatından Allaha razü niyaz etməkdir. Dua Quran kimi Allahla danışmaqdır, fəqət fərq ondadır ki, Quran göydən yerə nazil olub, dua isə yerdən göyə ucalır.
Göydən yerə enən və yerdən göyə qalxan kəlam - hər ikisi nəticə e'tibarilə insanın düzgün tərbiyəsindən ötrüdür. Hər ikisi də Allahla bəndə arasında əlaqədə olmaqdır. Quran Allah kəlamıdır, insanlara xitabdır. Dua isə insanların Allaha olan yalvarışıdır. Odur ki, Quran və hədislərə söykənərək deyə bilərik ki, dua ən gözəl ibadətlərdən biridir, bəlkə də dua ibadətlərin məğzidir.