Discover

Topics

Đọc Truyện Tranh

Đọc Truyện Tranh APK

Đọc Truyện Tranh APK

0.2.3 FreeJ.Henry ⇣ Download APK (8.71 MB)

Comic Reading is a popular mobile comic reading application.

What's Đọc Truyện Tranh APK?

Đọc Truyện Tranh is a app for Android, It's developed by J.Henry author.
First released on google play in 51 years ago and latest version released in 1 day ago.
This app has 14.8K download times on Google play and rated as 4.29 stars with 325 rated times.
This product is an app in Comics category. More infomartion of Đọc Truyện Tranh on google play
Tính năng:

✓ Tìm truyện tranh theo tên , tiêu đề

✓ Tìm truyện tranh theo thuộc tính, thể loại

✓ Xem thông tin truyện, tác giả, tóm tắt nội dung

★ Hỗ trợ tải truyện đọc OFFLINE

✓ Có hỗ trợ dark mode

✓ Ghi nhớ chapter đã đọc

✓ Có thể phóng to hình ảnh bằng 2 ngón tay

✓ Có thể lưu truyện đang đọc, truyện yêu thích vào Thư viện

✓ Sao lưu, khôi phục Thư viện truyện của bạn

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ cùng Đọc Truyện Tranh !
↓ Read more