Discover

Topics

Di tích HuẠ

Di tích HuẠ APK

Di tích HuẠ APK

11.0.0 FreeHueCIT ⇣ Download APK (78.71 MB)

Visiting Hue ruins

What's Di tích HuẠ APK?

Di tích HuẠ is a app for Android, It's developed by HueCIT author.
First released on google play in 7 months ago and latest version released in 1 month ago.
This app has 152 download times on Google play
This product is an app in Travel & Local category. More infomartion of Di tích HuẠ on google play
Ứng dụng giới thiệu các điểm đẠn tham quan của Trung tâm bảo tồn và di tích Cố đô HuẠ.
Sử dụng ứng dụng giúp cho trải niệm tham quan của Quý khách được tốt hơn. Ngoài cung cấp thông tin và hình ảnh các điểm đẠn, các sự kiện lễ hội, ứng dụng còn hỗ trợ dẫn đường đối với các cung điện, công trình tham quan trong Hoàng Cung HuẠ, giúp Quý khách tham quan một cách dễ dàng nhất.