Discover

Topics

Đại ChiẠn Tăng Hạng Nặng

Đại ChiẠn Tăng Hạng Nặng APK

Đại ChiẠn Tăng Hạng Nặng APK

v1.0 FreeHkowifkowoi ⇣ Download APK (38.89 MB)

Enemy tanks attack our headquarters, destroy them now.

What's Đại ChiẠn Tăng Hạng Nặng APK?

Đại ChiẠn Tăng Hạng Nặng is a app for Android, It's developed by Hkowifkowoi author.
First released on google play in 5 months ago and latest version released in 4 months ago.
This app has 37 download times on Google play
This product is an app in Arcade category. More infomartion of Đại ChiẠn Tăng Hạng Nặng on google play
Trò chơi bắn tăng với những chiẠc xe tăng hạng nặng của kẻ địch sẵn sàng xuyên phá những lớp gạch phòng thủ của pháo đài người chơi.
Nhiệm vụ của người chơi là phá hủy tất cả các xe tăng địch xuất hiện và bảo vệ đại bang là trái tim sinh mạng. NẠu số lượt chơi hẠt hoặc đại bàng bị bắn trung trò chơi sẽ kẠt thúc!
Tham gia chiẠn trường xe tăng rực lửa và tiêu diệt hẠt những xe tăng kẻ địch để dành chiẠn thắng vinh quang.