Discover

Topics

Công Đoàn VNPT

Công Đoàn VNPT APK

Công Đoàn VNPT APK

1.0.0 FreeVNPT MEDIA ⇣ Download APK (57.18 MB)

Application developed by Vietnam Posts and Telecommunications Group

What's Công Đoàn VNPT APK?

Công Đoàn VNPT is a app for Android, It's developed by VNPT MEDIA author.
First released on google play in 9 months ago and latest version released in 2 weeks ago.
This app has 21.9K download times on Google play
This product is an app in News & Magazines category. More infomartion of Công Đoàn VNPT on google play
Ứng dụng congdoan.vnpt.vn là nền tảng do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xây dựng hướng tới mục tiêu đưa các quy trình quản lý, điều hành, tác nghiệp của Công đoàn VNPT lên môi trường số nhằm minh bạch hóa công tác quản trị, tối ưu hiệu quả hoạt động, là phương tiện kẠt nối đoàn viên với tổ chức công đoàn, đồng thời thực hiện chức năng là kênh cung cấp thông tin chính thống, nhanh chóng cùng nhiều tiện ích phục vụ cuộc sống, công việc của mỗi đoàn viên.