Discover

Topics

City Taxi

City Taxi APK

City Taxi APK

7.32 FreeSIA ATOM Tech ⇣ Download APK (23.11 MB)

Taxi för alla, det ansvarsfulla och miljövänliga alternativet. Jakobstad

What's City Taxi APK?

City Taxi is a app for Android, It's developed by SIA ATOM Tech author.
First released on google play in 1 year ago and latest version released in 3 months ago.
This app has 56 download times on Google play
This product is an app in Travel & Local category. More infomartion of City Taxi on google play
Citytaxi startade 2007 och har därefter växt sig till hela Österbottens största taxiföretag. Vi värdesätter en hållbar utveckling inom branschen och försöker hålla oss i framkanten av taxins utveckling. Vi är det ansvarsfulla och miljövänliga alternativet. Välkommen med till nutiden!