Discover

Topics

Cevşen-i Kebir Free

Cevşen-i Kebir Free APK

Cevşen-i Kebir Free APK

1.0.7 FreeIslamic Projects ⇣ Download APK (99.75 MB)

Cevşen-i are also conducive to prayer with no Kebir.

What's Cevşen-i Kebir Free APK?

Cevşen-i Kebir Free is a app for Android, It's developed by Islamic Projects author.
First released on google play in 6 years ago and latest version released in 5 years ago.
This app has 10 download times on Google play and rated as 4.21 stars with 166 rated times.
This product is an app in Books & Reference category. More infomartion of Cevşen-i Kebir Free on google play
Iphone'da çok en çok satılan Cevşen-i Kebir uygulaması artık android platformlarda.
Cevşen-i Kebir ismindeki duâ Peygamber Efendimize, Uhud Harbi esnasında Cebrail (a.s) tarafından getirilmiştir. Cebrail Hz. Muhammed'e (s.a.v.): "Üzerindeki zırhı çıkar ve bu duâyı oku. Bu duâyı üzerinde taşır ve okursan zırhtan daha büyük tesiri vardır." demiştir. Peygamber Efendimiz duânın tesirinin sadece kendine mi mahsus, yoksa ümmete de şamil mi olduğunu sorunca, Cebrail (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Ya Resulullah, bu duâ Cenab-ı Allah'ın sana ve ümmetine bir hediyesidir. Bunun sevabını Allah'tan başka kimse takdir edemez." (Ahmed Ziyaeddin Efendi, Mecmuatü'l Ahzab, İstanbul 1298 R, s. 231-261.)

Cevşen-i Kebir duâsı 100 bölümden oluşur. Her bölümde Allah'ın isim ve sıfatlarıyla tavsif edildiği 10 parça bulunur. Her bölümün sonunda Allah'ın aczden ve şerikten münezzeh olduğunu ifade eden ve cehennem ateşinden Allah'a sığınılan duâ yer alır (Sen bütün kusurlardan, aczden ve şerikten mukaddessin. Senden başka ilah yok ki, bize meded etsin. Aman diliyoruz. Bizleri azap ateşinden ve cehennemden halas et!). Duânın geneline bakıldığında Allah'ın isim ve sıfatlarının sıkça tekrarlandığı ve Rabb'e onun isimleriyle yönelindiği görülür. İstiaze, yani ateşten ve azaptan Allah'a sığınma da Cevşen'de önemli yer tutar.

Bu eserde Cevşen-i Kebir ile birlikte çok değerli ve hayırlara vesile olan duaların açıklamaları, arapçaları ve türkçe mealleri de bulunmaktadır.
Cihazların üzerinde rahat bir okuma ve sürekli yanınızda bulunmasını sağlar.

Kapsamı:
- Cevşen Arapçası ve dinleme özelliği
- Cevşen Latin Harfli
- Cevşen Türkçe Meali ve dinleme özelliği
- Celcelutiye Duası Arapça ve dinleme özelliği
- Celcelutiye Duası Latin harfli ve Türkçe meali
- Evrad-ı Kutsiye Arapça ve dinleme özelliği
- Evrad-ı Kutsiye Türkçe meali ve dinleme özelliği
- Evrad-ı Fethiye Türkçe meali
- Evrad-ı Fethiye Latin Harfli
- Sekine Duası Arapça, Türkçe meali ve dinleme özelliği
- Delâilü’n-Nûr Türkçe meali ve dinleme özelliği
- İsmi Azam Duası Arapça ve dinleme özelliği
- İsmi Azam Duası Türkçe meali ve dinleme özelliği
- Hulâsatü’l-Hulâsa Türkçe meali ve arapçasını dinleme özelliği
- Münâcâtü’l-Kur’ân Türkçe meali ve arapçasını dinleme özelliği
- Veysel Karanî’nin Münacaatı Türkçe meali ve arapçasını dinleme özelliği
↓ Read more