Discover

Topics

Carta Pendidikan AR 3

Carta Pendidikan AR 3 APK

Carta Pendidikan AR 3 APK

1.1 FreeXentral Methods Sdn. Bhd. ⇣ Download APK (68.27 MB)

Scan images to see interesting 3D animations.

What's Carta Pendidikan AR 3 APK?

Carta Pendidikan AR 3 is a app for Android, It's developed by Xentral Methods Sdn. Bhd. author.
First released on google play in 2 years ago and latest version released in 3 months ago.
This app has 71 download times on Google play
This product is an app in Education category. More infomartion of Carta Pendidikan AR 3 on google play
Daripada kenderaan kepada haiwan zaman purba seperti dinosaur, kanak-kanak boleh melihat kesemuanya dalam bentuk 3D dengan adanya teknologi realiti terimbuh. Proses pembelajaran menjadi lebih seronok dan efektif dengan penggunaan carta visual ini!

Carta Pendidikan AR ini akan:

Mencetus minat kanak-kanak untuk belajar.
Meluaskan kosa kata kanak-kanak.
Membimbing kanak-kanak menyebut perkataan dengan betul.
Meluaskan pengetahuan kanak-kanak.