Discover

Topics

  • Home
  • Apps
  • Education
  • Bhagwad Geeta Quotes-भगवदगीता अनमोल विचार- मराठी APK

Bhagwad Geeta Quotes-भगवदगीता अनमोल विचार- मराठी

Bhagwad Geeta Quotes-भगवदगीता अनमोल विचार- मराठी APK

Bhagwad Geeta Quotes-भगवदगीता अनमोल विचार- मराठी APK

1.0 FreeShivekar Technologies ⇣ Download APK (1.99 MB)

This app contains great Bhagwad geeta Quotes in Marathi language.

What's Bhagwad Geeta Quotes-भगवदगीता अनमोल विचार- मराठी APK?

Bhagwad Geeta Quotes-भगवदगीता अनमोल विचार- मराठी is a app for Android, It's developed by Shivekar Technologies author.
First released on google play in 3 years ago and latest version released in 1 week ago.
This app has 2K download times on Google play and rated as 4.29 stars with 7 rated times.
This product is an app in Education category. More infomartion of Bhagwad Geeta Quotes-भगवदगीता अनमोल विचार- मराठी on google play
This app is a great collection of Bhagad Geeta quotes in Marathi language.

भगवद्‌गीता हा प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञानविषयक ग्रंथ आहे. वेदांच्या अखेरच्या रचनेतील एक ग्रंथ.
'गीतोपनिषद' म्हणूनही प्रसिद्ध.त्यात भगवान श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला जीवनाबद्दल केलेला उपदेश आहे.
यात एकूण १८ अध्याय व ७०० श्लोक आहेत.

भगवत्‌ गीता हा हिंदुस्थानातला अतिशय महत्त्वाचा व मानवी इतिहासातल्या ग्रंथांपैकी अतिशय तत्त्वज्ञानावर आधारलेला महत्त्वाचा संदर्भग्रंथ आहे.
हा ग्रंथ संस्कृत भाषेत काव्यस्वरूपात लिहिलेला आहे. 'महाभारत' या महाकाव्याचा एक भाग असलेला हा ग्रंथ १८ अध्यायांचा (७०० श्लोक) आहे.
महाभारतातल्या महायुद्धाच्या वेळेस भगवान श्रीकृष्णांनी गीता अर्जुनास मार्गदर्शन स्वरूपात सांगितली, असे महाभारताच्या कथेत म्हटले आहे..

हिंदू (वैदिक) धर्माच्या मते भगवान श्रीकृष्ण हे भगवान विष्णूंचे स्वरूप मानले जातात.
हा ग्रंथ मानवाला परमोच्च ज्ञान देतो आणि जीवन कसे जगावे यांचे मार्गदर्शन करतो असे मानले जाते.

App Features

1.Easy to Use
2.Clean and Simple UI.
3.100 % free and offline .
↓ Read more