Discover

Topics

Bản đồ QH sử dụng đất Hậu Giang

Bản đồ QH sử dụng đất Hậu Giang APK

Bản đồ QH sử dụng đất Hậu Giang APK

1.9 FreeTrần Cường ⇣ Download APK (7.03 MB)

Support tool to look up land use planning in Hau Giang province for free

What's Bản đồ QH sử dụng đất Hậu Giang APK?

Bản đồ QH sử dụng đất Hậu Giang is a app for Android, It's developed by Trần Cường author.
First released on google play in 2 years ago and latest version released in 1 month ago.
This app has 2.2K download times on Google play and rated as 4.00 stars with 15 rated times.
This product is an app in Maps & Navigation category. More infomartion of Bản đồ QH sử dụng đất Hậu Giang on google play
- Hỗ trợ tra cứu quy hoạch sử dụng các huyện đến 2020
- Huyện Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp, Vị Thủy, Ngã Bảy, tx.Long Mỹ, tp. Vị Thanh,
- Sử dụng công nghệ bản đồ nền của Mapbox.com trên các quy hoạch sử dụng đất đã được công bố
- Xác định vị trí hiện tại của người dùng trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất
- Sử dụng 02 hệ tọa độ Kinh độ, Vĩ độ và hệ tọa độ VN2000
- Hỗ trợ chức năng thu phóng bản đồ, xoay Bản đồ theo trục Bắc Nam
- Tìm và đánh dấu địa điểm hiện tại theo tên
- La bàn điện tử (chỉ hỗ trợ thiết bị có chíp cảm ứng từ)
- Hỗ trợ tùy chỉnh các tham số tính chuyển
- Lưu và Hiển thị các điểm, miền diện tích theo Đối tượng, Dự án
- Thay đổi màu, ẩn hiện các đối tượng, điểm trong Dự án
- Lưu các miễn diện tích đã vẽ
- Xem , Sửa, Xóa, Tìm Điểm mốc
- Chức năng dẫn đường đến các đối tượng, điểm lưu
- Hỗ trợ chức năng vẽ lại tuyến đường khảo sát theo thời gian
- Hỗ trợ chức năng hiển thị các Style bản đồ từ mapbox.com
- Vẽ Điểm, Miền Đa giác; Đo Khoảng cách, tính Diện tích
- Xuất dữ liệu điểm thành các loại file .kml .gpx
- Hỗ trợ nhập dữ liệu điểm từ file .gpx
- Gửi và trao đổi dữ liệu của các điểm lưu
- Hỗ trợ các công cụ chuyển đổi giữa các hệ tọa độ