Discover

Topics

Azota - Bài tập, đề thi online

Azota - Bài tập, đề thi online APK

Azota - Bài tập, đề thi online APK

7.0.0 FreeGETjsc ⇣ Download APK (34.07 MB)

Assignment and grading tools: easy to use, easy to manage and time-saving

What's Azota - Bài tập, đề thi online APK?

Azota - Bài tập, đề thi online is a app for Android, It's developed by GETjsc author.
First released on google play in 3 months ago and latest version released in 4 days ago.
This app has 1.6M download times on Google play and rated as 2.14 stars with 82,674 rated times.
This product is an app in Education category. More infomartion of Azota - Bài tập, đề thi online on google play
💡 Azota - Một cách thật đơn giản

Azota là phần mềm công nghệ hỗ trợ giáo viên giao bài tập, tạo đề thi, chấm bài Online - Offline một cách nhanh chóng. Azota phát triển mạnh mẽ các tính năng tự động hóa và tùy biẠn, dễ dàng sử dụng cho mọi đối tượng.


⭐ Giao bài tập đơn giản
Tạo và giao bài tập mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiẠt bị bằng các thao tác đơn giản
- Hỗ trợ tạo bài tập với đủ định dạng (file word, pdf, audio, video...)
- Cài đặt hạn nộp, giao bài cùng lúc cho nhiều lớp
- Cho phép học sinh nộp bài không cần tạo tài khoản
- Tích hợp icon, font chữ, màu sắc, giao diện tùy chỉnh đa dạng
- Cho phép ẩn/hiện kẠt quả chấm
- Tải ảnh, chia sẻ ảnh bài tập trên mọi nền tảng

⭐ Tạo Đề thi nhanh chóng
Bằng thuật toán thông minh của Azota, giáo viên không cần mất nhiều thao tác để số hóa đề thi. Chỉ với thao tác kéo - thả, giáo viên có thể tạo các dạng đề: trắc nghiệm, tự luận, điền khuyẠt, đề hỗn hợp, đề có câu hỏi nhóm...trong chưa đầy 2 phút!
- Không giới hạn số câu tải lên
- Tự động nhận diện đáp án
- Cho phép đảo toàn bộ đề hoặc đảo từng phần
- Cấu hình tùy chọn: cài đặt thời gian, mật khẩu, số lần thi, chọn lớp giao đề...
- Tạo ngân hàng đề, lấy ngẫu nhiên số câu đảo trong đề
- Hỗ trợ giám sát thi
- Cho phép xuất file excel điểm thi, xuất file PDF bài thi
- Thống kê phổ điểm chi tiẠt

⭐Chấm thi Offline tiện lợi
Đây là tính năng chấm bài trắc nghiệm trên phiẠu tô bằng 2 hình thức: Chấm từ điện thoại hoặc Chấm từ file scan
Với ưu điểm vượt trội:
- Không giới hạn số lượt chấm, số đề đảo
- Tự động nhận diện giấy
- Chấm, trả điểm + thống kê nhanh chóng
- Chấm được với cả trường hợp không có hoặc sai SBD, Mã đề
- Không phụ thuộc mẫu phiẠu. Tạo đề bao nhiêu câu in ra phiẠu tương ứng bấy nhiêu câu.
- Lưu trữ, Chia sẻ kẠt quả tiện lợi


👉Website: https://azota.vn/
👉Hướng dẫn: https://docs.azota.vn/
☎️ Email: [email protected]