Discover

Topics

ATAZAN - Конституция и Кодексы

ATAZAN - Конституция и Кодексы APK

ATAZAN - Конституция и Кодексы APK

1.3 FreeRA APPS ⇣ Download APK (22.24 MB)

The Constitution, Codes and all basic laws of Kazakhstan (KAZ / RUS) (2015)

What's ATAZAN - Конституция и Кодексы APK?

ATAZAN - Конституция и Кодексы is a app for Android, It's developed by RA APPS author.
First released on google play in 5 years ago and latest version released in 2 weeks ago.
This app has 203.8K download times on Google play and rated as 4.45 stars with 3,285 rated times.
This product is an app in Books & Reference category. More infomartion of ATAZAN - Конституция и Кодексы on google play
Конституция
Конституционные Законы
Кодексы
и все основные Законы

Все законы и кодексы представлены на двух языках (казахский и русский), с изменениями и дополнениями по состоянию на 2015 год.

Вы можете с легкостью выбрать нужный язык и удобный размер шрифта.

Все Кодексы РК:
• Гражданский
• Гражданский процессуальный
• Трудовой
• Налоговый
• Об административных правонарушениях
• Уголовный
• Уголовно-исполнительный
• Уголовно-процессуальный
• О браке и семье
• О здоровье народа и системе здравоохранения
• Бюджетный
• О таможенном деле
• Экологический
• Земельный
• Водный
• Лесной

Все Конституционные Законы РК:
• О госудаpственной независимости РК
• О государственных символах РК
• О Первом Президенте РК - Лидере Нации
• О Президенте РК
• О Парламенте РК и статусе его депутатов
• О Правительстве РК
• О Конституционном Совете РК
• О судебной системе и статусе судей РК
• О выборах в РК
• О республиканском референдуме

Для удобного пользования приложением, раздел "Законы" разделен на тематические категорий. К примеру, закон "О дорожном движении" (ПДД - Правила Дорожного Движения) находится в категории Законы - Транспорт.


------------------------------
------------------------------
------------------------------


Конституция
Конституциялық Заңдар
Кодекстер
және барлық негізгі Заңдар

Барлық заңдар мен кодекстер екі тілде (қазақша және орысша) және 2015 жылы берілген өзгерістер мен толықтыруларымен ұсынылған.

Сіз оңайлықпен қажетті тіл мен ыңғайлы қаріп өлшемін таңдай аласыз.

ҚР-ның барлық Кодекстері:
• Азаматтық
• Азаматтық іс жүргізу
• Еңбек
• Салық
• Әкімшілік құқық бұзушылық
• Қылмыстық
• Қылмыстық-атқару
• Қылмыстық-процестік
• Неке және отбасы туралы
• Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы
• Бюджет
• Кеден ісі туралы
• Экологиялық
• Жер
• Су
• Орман

ҚР-ның барлық Конституциялық Заңдары:
• ҚР-ның мемлекеттiк тәуелсiздiгi туралы
• ҚР-ның мемлекеттік рәміздері туралы
• ҚР-ның Тұңғыш Президенті - Елбасы туралы
• ҚР-ның Президентi туралы
• ҚР-ның Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi туралы
• ҚР-ның Үкіметі туралы
• ҚР-ның Конституциялық Кеңесi туралы
• ҚР-ның сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы
• ҚР-ндағы сайлау туралы
• Республикалық референдум туралы

Бағдарламаның ыңғайлы пайдаланылуы үшін, "Заңдар" бөлімі тақырыптық санаттарға бөлінді. Мысалы, "Жол жүрісі туралы" заңы (ЖЖТ - Жол Қозғалысы Ережелері) Заңдар-Көлік санатында.
↓ Read more