Discover

Topics

4 сүрөт 1 сөз. 2019

4 сүрөт 1 сөз. 2019 APK

4 сүрөт 1 сөз. 2019 APK

1.0 FreeIQRO ⇣ Download APK (17.74 MB)

4 1 - English brand new game.

What's 4 сүрөт 1 сөз. 2019 APK?

4 сүрөт 1 сөз. 2019 is a app for Android, It's developed by IQRO author.
First released on google play in 2 years ago and latest version released in 1 month ago.
This app has 14.7K download times on Google play and rated as 4.22 stars with 41 rated times.
This product is an app in Word category. More infomartion of 4 сүрөт 1 сөз. 2019 on google play
Өзүңүздөр билгендей бул оюн дүйнө жүзү боюнча эң популярдуу оюндардын бири.
Анда сизге 4 сүрөт берилет да, сиз ошол 4 сүрөттү байланыштырган 1 сөздү табууңуз керек. Мен сиздерге бул оюндун жаңы вариантын сунуштаймын. Мында 3 бөлүм бар:


1) Зат атоочтор - мында сиз зат атоочторду гана табышыңыз керек болот.

2) Сын атоочтор - бул бөлүмдө бир гана сын атооч сөздөр катылган.

3) Этиш - а бул бөлүмдө бир гана этиштер.

Анда эмесе кеттик....
↓ Read more