Discover

Topics

120 Câu Mô Phỏng GPLX

120 Câu Mô Phỏng GPLX APK

120 Câu Mô Phỏng GPLX APK

1.2.4 FreeKaopiz Software Co., Ltd. ⇣ Download APK (13.66 MB)

120 simulation questions, B2 car driving license, situation simulation, b2 simulation exam

What's 120 Câu Mô Phỏng GPLX APK?

120 Câu Mô Phỏng GPLX is a app for Android, It's developed by Kaopiz Software Co., Ltd. author.
First released on google play in 1 month ago and latest version released in 5 days ago.
This app has 39.6K download times on Google play
This product is an app in Education category. More infomartion of 120 Câu Mô Phỏng GPLX on google play
ÔN TẬP PHẦN MỀM MÔ PHỎNG 120 TÌNH HUỐNG GIAO THÔNG TRONG HỌC LÁI XE Ô TÔ
Phần mềm mô phỏng 120 tình huống giao thông được áp dụng vào chương trình dạy và học lái xe ô tô các hạng B1, B2, C, D, E, F… kể từ ngày 15/06/2022, Kgo biên soạn và phát triển phần mềm thi thử mô phỏng 120 tình huống giao thông online.



Nhiều chẠ độ học và thi giúp học viên nhớ nhanh và dễ dàng vượt qua bài thi

+ 60 bộ đề thi

+ Thi đề ngẫu nhiên

+ Ôn tập toàn bộ (có gợi ý và mẹo )

+ Ôn tập theo chương


Chương I: Gồm 29 tình huống từ 01 - 29 xoay quanh các tình huống thực tẠ thường xuyên gặp phải khi tham gia giao thông trên đường phố trong khu đô thị, khu dân cư đông đúc


Chương II: Gồm 14 tình huống từ 30 - 43 xoay quanh các tình huống thực tẠ thường xuyên gặp phải khi tham gia giao thông trên đường ở nông thôn ở các đoạn đường gấp khúc, vào buổi tối, có gia súc, sử dụng đèn chiẠu xa,...


Chương III: Gồm 20 tình huống từ 44 - 63 xoay quanh các tình huống thực tẠ như chuyển làn, vượt xe, phanh gấp, nhập làn, lùi trên cao tốc,…thường xuyên gặp phải khi tham gia giao thông trên đường cao tốc.


Chương IV: Gồm 10 tình huống từ 64 - 73 xoay quanh các tình huống thực tẠ khi điều khiển tham gia giao thông trên đường núi như vượt xe, lên dốc xuống dốc, khúc cua gấp,...


Chương V: Gồm 17 tình huống từ 64 - 90 xoay quanh các tình huống thực tẠ điều khiển giao thông trên quốc lộ như người đi bộ, giao cắt với đường sắt, vượt xe trên đường…


Chương VI: Gồm 30 tình huống từ 91 - 120 xoay quanh các tình huống va chạm thực tẠ khi tham gia giao thông hỗn hợp.