Discover

Topics

BåtFart

BåtFart APK

BåtFart APK

1.1.1 FreeAsplan Viak ⇣ Download APK (2.74 MB)

Measures boat speed and gives you current speed limits when traveling on the sea.

What's BåtFart APK?

BåtFart is a app for Android, It's developed by Asplan Viak author.
First released on google play in 52 years ago and latest version released in 5 months ago.
This app has 22.2K download times on Google play
This product is an app in Maps & Navigation category. More infomartion of BåtFart on google play
BåtFart er et nyttig hjelpemiddel som viser fart på båt rapportert av GPS og gir deg gjeldende fartsgrenser for de områdene du ferdes i på sjøen. Appen inneholder sjøkart og fartsgrenser for Norge.

Appen kan være ufullstendig og er kun ment som et ekstra hjelpemiddel. Se lovdata.no for oppdaterte lokale fartsforskrifter.

Et fullstendig kart over alle forskriftssonene er tilgjengelig på kystinfo.no

Det er du som båtfører som har ansvaret for å sette deg inn i reglene som gjelder der du ferdes. Tilpass farten etter forholdene, omgivelsene og dine egne ferdigheter!