Discover

Topics

אנא עארף - ללמוד ערבית מדוברת

אנא עארף - ללמוד ערבית מדוברת version history

‹ General Info
12
Version 7.5
Updated 3 years ago
Version 7.1
Updated 3 years ago
Version 7.0
Updated 3 years ago
Version 6.5
Updated 3 years ago
Version 6.3
Updated 3 years ago
Version 6.2
Updated 3 years ago
Version 6
Updated 3 years ago
Version 4.2
Updated 3 years ago
Version 4.0 (2 variants)
Updated 3 years ago
Version 3.0
Updated 4 years ago
Changelog מה ×”×•×ˇ×¤× ×• בעדגון × - ×”:
? רמה × - דשה - 8!
? 40 מילים × - דשות בקטגוריות ×Ş× - בורה, מילים גלליות וברגות.
? אפשרויות הוספה, צפייה ×•×ž× - יקה × - דשות של × - ברים.
? תיבת ×”×¤× ×™×•×Ş ×Ş×•×§× ×”.
? שיפורי ביצועים ×•×Ş×™×§×•× ×™ באגים.
12