Discover

Topics

Мобільний кур'єр

Мобільний кур'єр APK

Мобільний кур'єр APK

1.215.2 FreeТОВ «Нова пошта» ⇣ Download APK (41.42 MB)

Mobile Courier New Post

What's Мобільний кур'єр APK?

Мобільний кур'єр is a app for Android, It's developed by ТОВ «Нова пошта» author.
First released on google play in 4 years ago and latest version released in 1 month ago.
This app has 41.4K download times on Google play
This product is an app in Business category. More infomartion of Мобільний кур'єр on google play
Додаток "Мобільний кур'єр" Рризначений виключно для сРівробітників комРанії НОВА ПОШТА.
Додаток Рризначений для виконання настуРних функцій:
- оРеративного Рланування доставки/забору відРравлень;
- автоматичного сРовіщення дисРетчера з суРроводу Рро Рланування/виконання/відміну доставок/заборів;
- оРлату ЕН електронними грошима;
- виконання дзвінків Клієнтам з додатку МК;
- виконання дзвінків дисРетчеру з суРроводу з додатку МК;
- друк чеку через зовнішній Рристрій РРО;
- оРлату картою через зовнішній Рристрій МPOS;
- створення ЕН